ප්රවර්ග

විශේෂිත නිෂ්පාදන

අපි ගැන

MOLONG TATTOO SUPPLY CO, LTD. චීනයේ වෘත්තීය පච්ච උපකරණ නිෂ්පාදකයෙකු වන 2009 දී පිහිටුවන ලද මෙය වෘත්තීය පච්ච උපකරණ සහ සැපයුම් සම්පුර්ණයෙන්ම ලබා දෙයි. පච්ච ඉඳිකටුවක්, පච්ච කාට්රිජ්, පච්ච යන්ත්‍රය, පච්ච කට්ටලය, පච්ච තීන්ත, ඉවත දැමිය හැකි ග්‍රහණය, ඉවත දැමිය හැකි ඉඟිය, බල සැපයුම, වෛද්‍ය සැපයුම්, පච්ච ස්ටුඩියෝ සැපයුම්, සිදුරු සැපයුම්, වේශ නිරූපණ යනාදිය.

වැඩිදුර කියවන්න

ප්‍රවෘත්ති සහ සිදුවීම්